پایان هفته نخست دور برگشت لیگ برتر فوتبال بانوان کشور

بانک ملی اسلام آبادغرب مورد دستبرد قرار گرفت
در آغاز نخستین هفته دور برگشت لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، شهرداری سیرجان و آینده سازان میهن همچنان بدون شکست باقی ماندند.

بانک ملی اسلام آبادغرب مورد دستبرد قرار گرفت