۲ نفری که به جرم آواز خواندن دستگیر شدند همدانی نبودند

باند قاچاق هروئین در همدان متلاشی شد
پایگاه پلیس همدان اعلام کرد دو خواننده هنجارشکن پیاده راه بوعلی که اقدام به خوانندگی غیرمجاز می کردند همدانی نبودند.

باند قاچاق هروئین در همدان متلاشی شد