راهیابی ٤١٨ اثر به بخش داوری جشنواره ملی آیات گیلان

بازدید نماینده مردم رشت از دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر گیلان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از انتخاب ٤١٨ اثر از آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره ملی نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی آیات برای داوری مرحله نهایی خبر داد.

بازدید نماینده مردم رشت از دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر گیلان