اولادقباد؛گزینه نهایی فراکسیون زنان برای ورود به هیات رئیسه شد/زنان وارد سازوکار اداره مجلس می‌شوند؟

بازداشت شکارچیان کل و بز در پارک ملی کلاه قاضی
عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: در جلسه امروز فراکسیون زنان با رای گیری که صورت گرفت خانم اولاد قباد انتخاب شد تا در انتخابات هییت ریسه مجلس شرکت کند.

بازداشت شکارچیان کل و بز در پارک ملی کلاه قاضی