کتابی برای آموزش فارسی به گردشگران خارجی

بابانوئل قاتل در کنار داعش در سوریه می‌جنگید
بنیاد سعدی به منظور آموزش زبان فارسی برای گردشگران خارجی، کتاب «سفر به ایران» را تالیف و تدوین کرده است که به زودی منتشر می‌شود.

بابانوئل قاتل در کنار داعش در سوریه می‌جنگید