رقابت ایران و عربستان در صنعت پتروشیمی/ راهکار تهران برای مقابله با تهدیدات

این هم چند نمونه رای حلال+عکس
ایرنا به نقل از معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی نوشت: راه مقابله با این تهدید، یکپارچگی تمام واحدهای پتروشیمی در سیاست گذاری عرضه و تعیین قیمت ها است.

این هم چند نمونه رای حلال+عکس