پرسپولیس چطور با سروش قرارداد بسته آقای طاهری/رفیعی نشان داد نمی‌تواند بلندپرواز باشد!

اینفوگرافیک | مثبت شدن رشد صنعت و معدن در دولت روحانی
پرسپولیسی‌ها افتاده‌اند دنبال جانشین برای سروش رفیعی بی‌آنکه یک نکته مهم مورد بحث باشد. اینکه او چطور این‌قدر ساده دارد می‌رود!

اینفوگرافیک | مثبت شدن رشد صنعت و معدن در دولت روحانی