سفر شهردار رشت به عمان برای بررسی پروژه تصفیه خانه شیرابه مسقط

اینفوگرافیک | لمس حضور خارجی ها در بازار سرمایه ایران
شهردار رشت برای دیدن و بررسی چگونگی کارکرد پروژه تصفیه خانه شیرابه مسقط و در صورت امکان برای بهره برداری از این پروژه در رشت ، سفری به مسقط عمان داشته است .

اینفوگرافیک | لمس حضور خارجی ها در بازار سرمایه ایران