کسری بودجه عظیم کشورهای حاشیه خلیج فارس

اینفوگرافیک | عملکرد وزارت ارشاد اسلامی در حوزه نمایش
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد مجموع کسری بودجه ۶ کشور عضو شواری همکاری خلیج فارس تا سال ۲۰۲۱ به حدود ۲۴۰ میلیارد دلار برسد.

اینفوگرافیک | عملکرد وزارت ارشاد اسلامی در حوزه نمایش