چرا بازرگانی یک وزارت خانه مستقل می‌خواهد؟

اینفوگرافیک | طرح ضربتى اشتغال در ٧٦ روستا چگونه به ثمر نشست؟
70 درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ما مرتبط با بخش بازرگانی است اما وظایف و مسئولیت‌های بازرگانی امروز در یک‌چهارم یک وزارت خانه خلاصه‌شده است.

اینفوگرافیک | طرح ضربتى اشتغال در ٧٦ روستا چگونه به ثمر نشست؟