سلامتی مردم همدان را آبیاری زمینهای زراعی با فاضلاب تهدید می کند

اینفوگرافیک | تلفات غیرنظامیان در افغانستان۲۰۱۶-۲۰۰۹
قائم مقام معاونت درمان علوم پزشکی همدان گفت: نه تنها سلامت سبزیجات بلکه آلودگی صیفی‌جاتی همچون خیار و گوجه نیز با آبیاری فاضلاب در برخی مزارع، سلامت جامعه را تهدید می کند.

اینفوگرافیک | تلفات غیرنظامیان در افغانستان۲۰۱۶-۲۰۰۹