تصاویر | شگفت‌انگیزترین معماری ایرانی را ببینید

ایمان بخشایشی درگذشت
خانه مشروطه اصفهان، خانه‌ای با سبک معماری چشم نواز دوره قاجار و متعلق به نورالله نجفی اصفهانی است. این خانه‌تاریخی، دارای 2 شاه‌نشین در جبهه شمالی و جنوبی، 2 حیاط اندرونی و بیرونی و نیز 12 اتاق است.

ایمان بخشایشی درگذشت