برفی و بارانی بودن هوای روز طبیعت در اغلب مناطق استان اردبیل

ایمانی: احمدی‌نژاد خود را نائب امام زمان می‌داند /همه بدانند احمدی‌نژاد خلاف توصیه رهبری عمل می‎کند
براساس نقشه‌های هواشناسی و پیش‌بینی‌های انجام شده هوای روز طبیعت در اغلب مناطق استان اردبیل برفی و بارانی خواهد بود.

ایمانی: احمدی‌نژاد خود را نائب امام زمان می‌داند /همه بدانند احمدی‌نژاد خلاف توصیه رهبری عمل می‎کند