زمان اولین اکران مردمی «گذر موقت» مشخص شد

ایران به گاز ترکمنستان بی‌نیاز می‌شود
اولین اکران مردمی فیلم سینمایی «گذر موقت» به کارگردانی افشین هاشمی در پردیس سینمایی آزادی برگزار می شود.

ایران به گاز ترکمنستان بی‌نیاز می‌شود