تدوین کتاب «روحانی رییس جمهور من است چون…» با میلیون‌ها نویسنده

ایرانیان مشمول سربازی خارج از کشور می‌توانند به ایران بیایند؟
ایلنا نوشت: در اولین نشست تخصصی ناشران و نویسندگان حامی دولت از انتشار کتابی تحت عنوان «روحانی رییس جمهور من است چون…» خبر داده شد.

ایرانیان مشمول سربازی خارج از کشور می‌توانند به ایران بیایند؟