باستان شناسان آلمانی غار 35 هزار ساله فارس را کاوش می کنند

ایتالیایی هـا برای مرمت 27 خـانه تاریخی شیـراز آستین بالا زدند
«خبرجنوب» نوشت: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از آغاز فصل چهارم کاوش های باستان شناسی غار 35 هزار ساله بوف در شهرستان رستم خبرداد.

ایتالیایی هـا برای مرمت 27 خـانه تاریخی شیـراز آستین بالا زدند