ثبت نام مقطع کارشناسی بدون کنکور در مرکز علمی کاربردی لوله سازی اهواز آغاز شد

اولین نامه خودرویی وزیر جدید صنعت
مشاور عالی رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آغاز ثبت نام بدون کنکور دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای مرکز لوله سازی اهواز آغاز شد.

اولین نامه خودرویی وزیر جدید صنعت