فیلم | گاف جدید ترامپ در یک نشست رسانه‌ای!

اولین رویارویی شورای پنجم با مصوبات شورای چهارم/ مصوبه جنجالی بلیط الکترونیک مترو برگشت خورد
در ویدئوی زیر بخشی از جلسه پاسخ به خبرنگاران با حضور ترامپ و رئیس جمهور فنلاند را می بینید که در آن رئیس جمهور فنلاند به یک خبرنگار اجازه پرسیدن سوال را می دهد اما ترامپ با لحنی تهاجمی می گوید: چرا به او «دوباره» اجازه می دهی؟ رئیس جمهور فنلاند در جواب می گوید: سوال قبلی را فرد کنار دست خبرنگار جدید پرسیده بود!

اولین رویارویی شورای پنجم با مصوبات شورای چهارم/ مصوبه جنجالی بلیط الکترونیک مترو برگشت خورد