کولاک وزنه‌بردار ایران با کسب سه مدال ارزشمند

اولین تصویر از دیوید بکام در پشت‌صحنه فیلمی که بازی کرده است
ایوب موسوی در بازی‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا خوش درخشید.

اولین تصویر از دیوید بکام در پشت‌صحنه فیلمی که بازی کرده است