تقسیط بدهی بدهکاران مالیاتی/ مالیات ابرازی واحدهای کوچک و متوسط تولیدی بدون رسیدگی پذیرفته شد

اولین باج افزاری که انسان می‌کشد
معاون مالیات‏های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، از تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی مودیان در سال گذشته خبر داد.

اولین باج افزاری که انسان می‌کشد