«نوزده پنج»؛ نگاهی متفاوت به انهدام و تغییر

اولویت‌های صنعتی در دولت دوازدهم
هشت هنرمند حوزه هنرهای تجسمی، نمایشگاهی از آثار متنوع خود را با نام «نوزده پنج» در گالری ایوان برپا می‌کنند.

اولویت‌های صنعتی در دولت دوازدهم