بازشماری10 درصد دیگر از صندوق‌های رای شورای شهر اردبیل

انفجار مهیب در بلوار نصر شیراز/ یک فروشگاه بزرگ در آتش سوخت
تسنیم نوشت: بنا بر تصمیم اعضای هیئت نظارت استان قرار بر این شد تا ۱۰ درصد دیگر از صندوق‌های رای شورای شهر اردبیل بازشماری شود.

انفجار مهیب در بلوار نصر شیراز/ یک فروشگاه بزرگ در آتش سوخت