فیلم و عکس | واژگونی و انفجار تانکر حمل سوخت در تبریز | ۲ نفر کشته شدند

انفجار تانکر سوخت در میدان تبادل امام علی (ع) تبریز/دو نفر کشته شدند/ عکس
یک تانکر حمل سوخت در میدان تبادل امام علی (ع)تبریز واژگون و منفجر شد. دو نفر در این حادثه کشته شدند.

انفجار تانکر سوخت در میدان تبادل امام علی (ع) تبریز/دو نفر کشته شدند/ عکس