حشمت الله صیدی شهردار سنندج شد

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه کردستان با دانشگاه آلبورگ دانمارک
حشمت الله صیدی با رای 9 نفر عضو شورای شهر سنندج به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه کردستان با دانشگاه آلبورگ دانمارک