مصیبتی به نام جای پارک،در خرم آباد

انصراف اسحاق جهانگیری به نفع روحانی / از همه می‌خواهم به روحانی رای بدهیم/آمدم که صدای اصلاحات باشم
نیازی نیست آمار و ارقام شهرداری یا سایر نهادهای مسئول را ببینی تا بفهمی شهر خرم آباد پارکینگ کم دارد؛ کافی ست یکی از خیابان های وسط شهر را انتخاب کنی و در آن قدم بزنی تا حجم خودروهای پارک شده کنار جدول ها و حتی دوبله و سوبله پارک کردنشان را ببینی تا این مفهوم خوب برایت جا بیفتد!

انصراف اسحاق جهانگیری به نفع روحانی / از همه می‌خواهم به روحانی رای بدهیم/آمدم که صدای اصلاحات باشم