رونمایی از «خسیس» در پردیس تئاتر تهران

انرژی‌های نو دردسر تازه برای بازار نفت و گاز
نمایش «خسیس» نوشته ژان مولیر و کار مریم کاظمی از روز جمعه 30 تیر در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران به روی صحنه می‌رود.

انرژی‌های نو دردسر تازه برای بازار نفت و گاز