بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از اراضی ملی و دولتی

انتقاد عضو مجلس خبرگان به تبدیل تریبون‌های مذهبی به گرو کشی‎های سیاسی
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از اراضی مورد تصرف شهرستان خرم آباد بازدید نمودند.

انتقاد عضو مجلس خبرگان به تبدیل تریبون‌های مذهبی به گرو کشی‎های سیاسی