فیلم | انفجار کنترل شده یک کوهستان در اراک

انتقاد توئیتری محسن رضایی از مصافحه ظریف و عادل الجبیر
به منظور اجرای تقاطع علم الهدا در محور کمربندی جنوبی شهر اراک، عملیات کنترل شده انفجار قسمت کوهستانی این محور انجام شد.

انتقاد توئیتری محسن رضایی از مصافحه ظریف و عادل الجبیر