فیلم | ویدئویی که نشنال جئوگرافیک از برخورد صاعقه به دریا منتشر کرد

انتقادات روزنامه کیهان از داوری جشن خانه سینما
ویدئویی بی‌نظیر از لحظه برخورد صاعقه به دریا در نزدیکی یک قایق را که نشنال جئوگرافیک منتشر کرده است ببینید.

انتقادات روزنامه کیهان از داوری جشن خانه سینما