تصاویر | بلایی که به سر زاینده‌رود آمد | سرخی آب به خاطر نقص فنی تصفیه‌خانه

انتشار فراخوان بخش جنبی جشنواره فیلم کوتاه تهران
یکی از تصفیه‌خانه‌های غرب استان اصفهان که برای تامین آب شرب این استان فعالیت می‌کند صبح امروز چهارشنبه، ۱۰ خرداد ماه جاری، دچار مشکل و بخشی از مواد این تصفیه‌خانه به داخل رودخانه تخلیه شده که باعث سرخ شدن آب رودخانه زاینده‌رود شد.

انتشار فراخوان بخش جنبی جشنواره فیلم کوتاه تهران