اسامی نهایی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر رشت

انتخاب آگاهانه مردم، ضامن تداوم آرامش و توسعه در کشور
آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر رشت بشرح زیر اعلام گردید.

انتخاب آگاهانه مردم، ضامن تداوم آرامش و توسعه در کشور