بازداشت دو جاسوس در آب‌های خلیج فارس

انتخابات چند شهر تمام الکترونیکی برگزار می‌شود؟
ایسنا نوشت: دو جاسوس که در پوشش تفریحی در جزیره ابوموسی فعالیت می کردند، در نیمه دوم سال جاری دستگیر شدند.

انتخابات چند شهر تمام الکترونیکی برگزار می‌شود؟