تصاویر | روز برفی پاییزی‎ در کرمان

امیر پوردستان: اراضی اشغال شده در سوریه به زودی آزاد می‌شود
بارش برف شهر کرمان را سفیدپوش کرد.

امیر پوردستان: اراضی اشغال شده در سوریه به زودی آزاد می‌شود