جشنواره تولیدات استانی ادامه پیدا می‌کند

امیری: آقای رئیس جمهور با وزرا برخورد سیاسی نمی‌کند /منتظر داوری نمایندگان درباره وزیر راه هستیم
سیدعباس فاطمی، رئیس مرکز سیمای استان های صداوسیما و دبیر بخش سیمای نوزدهمین جشنواره تولیدات استانی صداوسیما با حضور در برنامه «هفت» به ارائه گزارشی درباره این جشنواره پرداخت.

امیری: آقای رئیس جمهور با وزرا برخورد سیاسی نمی‌کند /منتظر داوری نمایندگان درباره وزیر راه هستیم