فیلم | ماجرای ازدواج اینترنتی ماه چهره خلیلی و سیلی زدن به یک مرد در انگلیس

امسال چقدر خسارت به بیمه‌شدگان پرداخت شد؟
ماه چهره خلیلی مهمان مهران مدیری در دورهمی بود که از ماجرای ازدواجش و تولد فرزندش در ایران گفت.

امسال چقدر خسارت به بیمه‌شدگان پرداخت شد؟