هزینه های جراحی فک و صورت مورد قبول بیمه های درمانی

امام جمعه پلدختر:حمله موشکی سپاه پاسخ مقتدرانه به ترقه بازی تروریست ها بود
دکتر اویس خاکباز متخصص جراحی فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل از قبول هزینه های جراحی فک و صورت توسط بیمه های درمانی خبر داد .

امام جمعه پلدختر:حمله موشکی سپاه پاسخ مقتدرانه به ترقه بازی تروریست ها بود