خاتمی:برخی تعریفشان از شادی این است که جوانان به موسیقی‌های حرام و مبتذل گوش کنند و مشروب بخورند

المپیاکوس بدون انصاری‌فرد مساوی کرد
امام جمعه موقت تهران گفت:درزمان حیات امام راحل (ره )افرادی می گفتند: ضد ولایت فقیه شرک است اما پس از آن حضرت در زمان جانشین امام (ره) سخنان دیگری به زبان آوردند.

المپیاکوس بدون انصاری‌فرد مساوی کرد