کی‌روش دوباره ایران را ترک کرد

اقدامات هلال احمر در پی بخشنامه «زلزله احتمالی تهران»/ تعیین شهر سایه در شهرستان‌های استان
کارلوس کی‌روش مجددا ایران را ترک کرد، اما این بار با هدفی متفاوت.

اقدامات هلال احمر در پی بخشنامه «زلزله احتمالی تهران»/ تعیین شهر سایه در شهرستان‌های استان