نفت یک ثروت است نه یک در آمد / 80 درصد قاچاق کشور از مبادی رسمی صورت میگیرد

اقتصاد دانش بنیان در استان البرز تولید و تجاری سازی می‌شود
محمود بهمنی ریس کل سابق بانک مرکزی و نماینده مجلس گفت : متاسفانه با داشتن ذخائر نفت و گاز و منابع طبیعی بیشمار هنوز درصد واردات و صادرات ما در کشور بسیار پایین و هر روزه مشکلات صنایع حاد تر می شود و ازسویی نیز نباید با اکتفا به درآمد نفتی اقتصاد و درآمد های پایدار را برنامه ریزی کرد چرا که نفت یک ثروت است نه یک درآمد.

اقتصاد دانش بنیان در استان البرز تولید و تجاری سازی می‌شود