۱۳۰ اثر از ۵۳ هنرمند مطرح افغانستانی در «نیمروز»

افشاگری علیه یک کارفرما
در نمایشگاه «نیمروز» ۱۳۰ اثر در شاخه‌های نقاشی، نقاشیخط، مجسمه، عکس، ویدئو و اینستالیشن از ۵۳ هنرمند مطرح افغانستانی به نمایش درخواهد آمد.

افشاگری علیه یک کارفرما