تشریح عملکرد ثبت احوال استان در دولت تدبیر و امید

افزایش 2 برابری اعتبارات عمرانی استان اردبیل در سال جاری
مدیرکل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در دولت تدبیر و امید ۲۰۷ هزار نفر کارت هوشمند ملی دریافت کردند.

افزایش 2 برابری اعتبارات عمرانی استان اردبیل در سال جاری