گوگل‌مپ برای ویلچرسواران و مادران کالسکه به‌دست

افزایش ۶۰ درصدی سهم اعتبارات استانی نسبت به سال نخست دولت یازدهم
عده‌ای از مهندسان گوگل با صرف 20 درصد از تایم کاری خود، اپ گوگل مپ را مجهز به مکان‌یاب سازگار با ویلچر کردند.

افزایش ۶۰ درصدی سهم اعتبارات استانی نسبت به سال نخست دولت یازدهم