وقتی اسطوره فوتبال جهان بازی تیم جهانبخش را از نزدیک تماشا کرد

افزایش آمار مسمومین ناشی از نشت گاز کلر از مخزن تاسیسات آب و فاضلاب در دزفول
دیگو مارادونا به تماشای یک بازی در لیگ هلند نشست.

افزایش آمار مسمومین ناشی از نشت گاز کلر از مخزن تاسیسات آب و فاضلاب در دزفول