دوهزار و دویست هکتار از زمین های قزاقستان و گرجستان در اختیار کشاورزان فارس قرار گرفت

افتتاح و بهره برداری فاز اول پل قدس اردبیل
«خبرجنوب» نوشت: رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس همزمان با هفته خبرنگار به همراه تنی چند از مدیران ارشد این سازمان با حضور در روزنامه «خبرجنوب» و اهدای شاخه گل به کارکنان این روزنامه، هفته خبرنگار را تبریک گفت و از خبرنگاران حوزه جهاد کشاورزی تقدیر کرد.

افتتاح و بهره برداری فاز اول پل قدس اردبیل