اینفوگرافیک | طرح ضربتى اشتغال در ٧٦ روستا چگونه به ثمر نشست؟

اعلام نمایش‌های صحنه‌ای راه‌یافته به جشنواره تئاتر فتح خرمشهر
در اینفوگرافیک زیر نتایج طرح ایجاد ضربتى اشتغال در روستاها و کاهش مهاجرت به شهرها را می‌بینید.

اعلام نمایش‌های صحنه‌ای راه‌یافته به جشنواره تئاتر فتح خرمشهر