حبس زدایی در حوزه تخلفات محیط زیستی کلید خورد

اعطای تندیس طلایی ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان به شرکت فولاد مبارکه
رئیس مجتمع قضایی مهردشت گفت: حبس به عنوان مجازات کیفری متخلفان محیط زیست در نظر گرفته نمی شود و در همین راستا مدیر عامل یک شرکت فولادی در پی آلودگی محیط زیست به سه میلیون تومان جریمه نقدی و کاشت ۱۵۰۰ اصله درخت محکوم شد.

اعطای تندیس طلایی ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان به شرکت فولاد مبارکه