تکرار نام‌هایی که به حمایت از روحانی برخاسته‌اند

اطهری: کسی که تعامل با نظام بین‌الملل را با قدرت هوشمند پیش برد
صف حامیان حسن روحانی در روزهای گذشته هر روز بلندتر شد. از اصلاح‌طلبان گرفته تا اصولگرایان میانه‌رو و بسیاری از چهره‌های دانشگاهی، هنری و ورزشی، روحانی را کاندیدای اصلح برای انتخابات روز جمعه می‌دانند.

اطهری: کسی که تعامل با نظام بین‌الملل را با قدرت هوشمند پیش برد