فیلم | آزادسازی کروکودیل غول‌پیکر در رودخانه

اصغرزاده:تندروها از روی کار آمدن ترامپ علیه روحانی استفاده می‌کنند
کروکودیلی غول‌پیکر،‌ با طولی بیش از پنج متر به زیستگاهش در رودخانه‌ای در سریلانکا بازگردانده شد.

اصغرزاده:تندروها از روی کار آمدن ترامپ علیه روحانی استفاده می‌کنند

oxin channel