واکنش‌های‌متفاوت به گزارش مجله‌نیچر از سرقت‌علمی در ایران

استفاده از داروی ATP بیمار دچار سکته مغزی را به زندگی عادی برگرداند
کمتر از ۲۰روز از زمان بررسی لایحه مقابله با پایان‌نامه‌فروشی در کمیسیون آموزش مجلس می‌گذرد که خبر سرقت علمی در تعدادی از مقالات اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، علوم و برخی واحدهای دانشگاه آزاد نقل محافل شده است. خبری که می تواند استیضاح وزیر علوم را سرعت ببخشد و یا شاید سامانی به اوضاع بی‌بند و بار پایان‌نامه‌‌نویسی و مقالات علمی دهد.

استفاده از داروی ATP بیمار دچار سکته مغزی را به زندگی عادی برگرداند