آرزوی رامین رضاییان و مهدی طارمی در سال 96 چیست؟

استان چهارمحال وبختیاری : بام ایران زمین، سرزمین آب و آتش، سرزمین برف و سبزی
دو بازیکن پرسپولیسی از آرزوهایشان در سال جدید گفتند.

استان چهارمحال وبختیاری : بام ایران زمین، سرزمین آب و آتش، سرزمین برف و سبزی